Welkom bij Medicompleet

In het bijzonder richten wij ons op tandartspraktijken, dokterspraktijken, apotheken en protectica specialisten.

De stappen

Binnen uw praktijk wordt er gelet op de functionele en praktische indeling, specialistische apparatuur en de sfeer. Wij werken middels een stappenplan waarin de diverse aspecten van uw verbouwing en inrichting duidelijk en overzichtelijk aan bod komen. Wij lopen met u mee vanaf de aanvraag tot aan de oplevering van uw nieuwe praktijk!

U heeft verbouwingsplannen en zoekt hiervoor een partner met ervaring die samen met u in een eerste
gesprek uw ideeën, wensen en de kenmerken inventariseert. Deze afspraak is geheel vrijblijvend.

Na het eerste gesprek gaan we op basis van de verkregen informatie zorgen voor een ontwerp met een transparante en duidelijke begroting. Met dit tweede gesprek kunnen zich nog aanpassingen voordoen op zowel de begroting als het ontwerp. Wanneer u daadwerkelijk de opdracht bij ons neerlegt vervallen de kosten voor het ontwerp en de begroting.

Bij opdracht zullen we met u de planning bespreken van start tot aan de oplevering van uw nieuwe praktijk. Hiermee krijgt u een duidelijk beeld wat u van deze periode kan verwachten. Binnen deze planning wordt rekening gehouden met uw werkzaamheden. Wij zorgen dat u uw praktijk zoveel mogelijk open kunt houden.

Wij werken met volledig op maat gemaakte en hoogwaardige producten. Alle bedrijven die gedurende dit proces meewerken houden zich aan de planning en zijn bezig met maar een enkel doel, uw nieuwe praktijk! De coördinatie van alle werkzaamheden liggen bij MediCompleet. Wij zorgen voor duidelijkheid voor u en alle meewerkende bedrijven. Het voordeel hiervan is dat u 1 aanspreekpunt heeft voor alle verbouwingen.

Tandartspraktijk14-900-1